تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه tissue (30)

هیستولوژی ‏Histology
هیستولوژی ‏Histology

محلول رایت ‏Wright Solution کیت رنگ آمیزی زیل نلسون Tb-Color Kit for the microscopic Investigation of mycobacteria پارافین مخصوص پاتوبیولوژی Tissue embedding medium pellet form paraffin چسب سیتولوژی Faramount For microscopy دارای گواهینامه ‏ISO

سیتولوژی, پاتولوژی, نمونه های سیتولوژی, بیوپسی, فیکساتور, الکل, پاتولوژیک, tissue, گزیلول

«« « 3/ » »»